1

בלנסר להרמת כלים פניאומאטיים

BK015 בלנסר להרמת כלים פניאומאטיים עד 1.5 ק"ג
BK03 בלנסר להרמת כלים פניאומאטיים עד 3 ק"ג
BK05 בלנסר להרמת כלים פניאומאטיים עד 5 ק"ג