2

מקשר צינור להברגה חיצונית

מס' קטלוגי
תיאור
106
מקשר "1/4 לצינור "1/4
114
מקשר "1/4 לצינור "5/16
116
מקשר "1/4 לצינור "3/8
109
מקשר רקורד "1/4 לצינור "1/4
121
מקשר "3/8 לצינור "3/8
131
מקשר פנימי "1/2 לצינור "1/2