1

נקבה לאוויר בדחיפה – אוטומטית עם שסתום

מס' קטלוגי
תיאור
12092
חיבור מהיר מעבר 1/4 הברגה פנימית  BSP 1/4
12094
חיבור מהיר מעבר 1/4 הברגה חיצונית  BSPT 1/2
12097
חיבור מהיר מעבר 1/4 הברגה חיצונית  BSPT 1/4