1

נקבה לאוויר בדחיפה אוטומטית

מס' קטלוגי
תיאור
1092
חיבור מהיר 1/4 הברגה פנימית  BSP 1/4
1094
חיבור מהיר 1/4 הברגה חיצונית  BSPT 1/2
1097
חיבור מהיר 1/4 הברגה חיצונית  BSPT 1/4